Undersøkelse

En time på en av klinikkene inneholder først en gjennomgang av dine symptomer

Det betyr at gjennom en samtale føres det en anamnese som utgjør første del av journalen og legger føringer for videre gjennomføring av timen.

Etter en grundig gjennomgang av symptomer, dine forutsetninger og generelle helsestatus gjennom spesifikke, relevante, spørsmål, innledes en klinisk undersøkelse.

En klinisk undersøkelse inneholder vanligvis en generell nevrologisk status. Vi må først utelukke før vi kan inkludere. Her gjennomføres vedertagne og relevante tester som skal gi en indikasjon på din generelle og spesifikke kliniske status. Altså at alt fungerer og vi kan utelukke eller avdekke en eller flere tilstander. Dette kan være skader eller dysfunksjoner som kan indikere hvilke undersøkelser/tester som skal inkluderes.

Deretter gjennomføres nærmere undersøkelse av det/de aktuelle område(ne) mer spesifikt. Testene viser bla muskel og leddfunksjoner, hvorvidt strukturer er skadet eller om det foreligger nedsatt funksjon- eks nedsatt evne til å løfte armen eller bøye seg fremover- ofte pga smerte og/eller overdrevet stivhet, sammenlignet med motsatt side eller forventet funksjon for området.
Les mer om diagnotisering
© NapraTech AS
Utvilket av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram